• Превоз на служители до и от работното им място
  • Превоз на ученици
  • Осигуряване транспорта за различни спортни, екскурзионни и културни мероприятия
  • Трансфери
  • Индивидуални пътувания в страната и чужбина
  • Организирани туристически пътувания
  • Съдействие за организиране на посещения на архитектурни паметници и природни забалежителности, тийм билдинг и много други.