Приоритети на фирмата са квалификацията на

персонала за едно учтиво и коректно поведение и

стриктната грижа за техническото състояние

на автопарка за удобство и сигурност на пътуванията.